• Hvorfor kan det være vanskeligt at arbejde i teams?
 • Hvordan opnår vi fælles mål, retning og ansvarlighed i teamet?
 • Hvordan udnytter og udvikler vi vores faglighed og forskellighed i teamet?
 • Hvordan håndterer vi – uden at blive kyniske – følelser relateret til den opgave vi skal løse. F.eks. i forbindelse med alvorlig sygdom, handicap, misbrug eller udadreagerende adfærd?
 • Hvordan udnytter og udvikler vi vores faglighed og relation til borgeren?
 • Står I jævnligt med individuelle eller fælles etiske dilemmaer?

Reflecta tilbyder:

 • Individuel supervision i forbindelse med opgaver der har medført særlige belastningsreaktioner
 • Supervision i teams, med fokus problemstillinger, belastninger og udfordringer fra deltagernes egen praksis. Kan etableres ad hoc i forhold til løsningen af en særlig opgave, eller som en løbende proces i et team, med parallel udvikling af de personlig-professionelle kompetencer og samarbejdet i teamet.
 • Proceshjælp og kurser til teams og grupper der gerne vil udvikle deres kommunikation og samarbejde.
 • Sparring til ledere der ønsker at arbejde strategisk med teamudvikling og håndtering af faglige problemstillinger.

Reflecta tilbyder:

 • Hjælp til at understøtte teamdannelsesprocessen.
 • Supervision, proceshjælp og kurser til teams og grupper der gerne vil udvikle deres opgaveløsning, samarbejdet og de personlig-professionelle kompetencer:
  – Den Motiverende Samtale
  – Forebyggelse og håndtering af vold
  – Kommunikation og feedback
  – Kollegial supervision – træningskursus
  – Hvordan håndterer vi dagligdagens etiske dilemmaer?
 • Sparring til ledere der ønsker at arbejde strategisk med teamudvikling og håndteringen af faglige problemstillinger.

Kontakt Reflecta vedr. yderligere oplysninger