Supervision og coaching

  • Hvorfor kan det være vanskeligt at arbejde i teams?
  • Hvordan opnår vi fælles mål, retning og ansvarlighed i teamet?
  • Hvordan udnytter og udvikler vi vores faglighed og forskellighed i teamet?
  • Hvordan håndterer vi – uden at blive kyniske – følelser relateret til den opgave vi skal løse. F.eks. i forbindelse med alvorlig sygdom, handicap, misbrug eller udadreagerende adfærd?
  • Hvordan udnytter og udvikler vi vores faglighed og relation til borgeren?
  • Står I jævnligt med individuelle eller fælles etiske dilemmaer?

Reflecta tilbyder

  • Individuel supervision i forbindelse med opgaver der har medført særlige belastningsreaktioner
  • Supervision i teams, med fokus problemstillinger, belastninger og udfordringer fra deltagernes egen praksis. Kan etableres ad hoc i forhold til løsningen af en særlig opgave, eller som en løbende proces i et team, med parallel udvikling af de personlig-professionelle kompetencer og samarbejdet i teamet.
  • Proceshjælp og kurser til teams og grupper der gerne vil udvikle deres kommunikation og samarbejde.
  • Sparring til ledere der ønsker at arbejde strategisk med teamudvikling og håndtering af faglige problemstillinger.