Stresshåndtering

  • Hvordan håndterer vi dagligdagens høje krav om præstation og effektivitet?
  • Hvad er symptomerne på stress? – og hvad gør vi når en af kollegerne går og skranter?
  • Hvad kan vi som arbejdsplads gøre for at forebygge stress hos vores ledere og medarbejdere?
  • Hvad kan jeg selv gøre for at mindske mit stress-niveau?
  • Hvordan får vi, i en travl hverdag, skabt de åndehuller hvor der er tid og rum til i fællesskab at reflektere over opgaven og skabe overblik?

Ironisk nok har stressfænomenet to sider. Det kan være udfordrende og spændende at få nye opgaver og kortvarigt blive presset lidt, men pludselig er det blevet uoverskueligt og måske 1½ eller 2 jobs over lang tid.

Stress er ofte et tabuemne, som vi måske spøger lidt med. Det opfattes som et individuelt problem, men der er altid væsentlige organisatoriske elementer, som fx mængden af arbejdsopgaver, kulturen, organiseringen af arbejdet og uklare kommunikationsgange der kan påvirke vores stressniveau. Forebyggelse og håndtering indebærer derfor at der arbejdes med såvel det individuelle perspektiv, gruppen og hele organisationen.

Konsulenthjælp kan omfatte:

  • Individuel hjælp til stressramte, hvor der arbejdes med den personlige håndtering og forebyggelse af stress, samt de, for et godt arbejdsliv, nødvendige tiltag på arbejdspladsen.
  • Kurser og proceshjælp for mindre grupper eller hele arbejdspladser, i forhold til forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen.
  • Sparring ved udarbejdelse af stresspolitik eller retningslinier for stresshåndtering.¨ Supervision eller kollegial supervision i gruppen.