Jeg er autoriseret psykolog og sygeplejerske samt efteruddannet systemisk konsulent, supervisor, gruppeproceskonsulent. Flere års erfaring som konsulent i Nordjyllands Amts BST og Uddannelsesafdelingen, Århus Amt.

Reflecta har bred erfaring inden for det sundhedsmæssige og pædagogiske område. Udover et bredt netværk og samarbejde med erfarne psykologer og erhvervspsykologer, samarbejder Reflecta Erhvervspsykologi med organisationskonsulenter og undervisere inden for det filosofisk/etiske område.

For uddybelse af vores baggrund, kompetencer og samarbejdsrelationer se nedenstående CV.

Personlige data:

Else Marie Toft Skadborg,
Trøjborgvej 2d, 8200 Aarhus N

Tlf. mobil +45 2272 9550

E-mail: Skadborg@Reflecta.dk

Født 10. Juni 1956.
Gift. 4 børn

CV

Uddannelse

 • 2018: Master i konfliktmægling.
 • 2009: Godkendt specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi.
 • 2007: Narrativ Praksis. Intensivt træningskursus. Dispuk.
 • 2007: Strategi og ledelse. HDO enkeltfag. Handelshøjskolen i Århus
 • 2005-2006. Supervisoruddannelse for psykologer. Supervision i teori og praksis fra et systemisk, fra et narrativt og fra et eksistentielt perspektiv.
 • 2005: Autoriseret psykolog
 • 2004: Authority, Leadership and Organisation.  “Leicester”- Conference. Tavistock  Instituttet.
 • 2003-2004: Konsulentuddannelse for psykologer (Inpraxis)
 • 2001: Kandidatuddannelsen i psykologi ved Århus Universitet.
 • 2000: Udarbejdelse af speciale: “Kompetenceudvikling i arbejdslivet – et casestudie af  kompetenceudviklingen i det tværfaglige samarbejde i en kommunal forvaltning.”
 • 1999-2000: Forskningsmedarbejder på pilotprojekt vedrørende baggrunden for implementering af ‘Selvstyrende grupper’ og betydningen for arbejdsmiljøet, v./ Mogens Agervold.
 • 1999-2000: Professionskontakt ved Center for Systemudvikling, Psykologisk Institut, Århus Universitet. Herunder  Medforfatter på “En bro fra kontanthjælp til arbejdsmarked” af lektor, mag. scient. soc. Benedicte Madsen. Forlaget Dafolo.
 • 1993-1997: Bachelor i Psykologi ved Århus Universitet.
 • 1989-1990: Danmarks Sygeplejerske Højskole ved Århus Universitet: Sygeplejefaglig Diplomeksamen (SD) som Sundhedsplejerske.
 • 1981-1984: Enkeltfagsstuderende (deltid) ved Århus Universitets lægevidenskabelige fakultet. Eksamen i følgende fag: Anatomi, Histologi, Psykologi, Sociologi, Fysik, Kemi samt Genetik & Statistik.
 • 1975-1979: Sygeplejerskeuddannelse ved Ålborg Sygeplejeskole.
 • 1972-1975: Matematisk – Naturfaglig studentereksamen. Nørresundby gymnasium.

Typer af arbejdsopgaver

 • Konflikthåndtering
 • Stresshåndtering
 • Terapuetiske samtaleforløb
 • Samarbejde
 • Supervision/coaching af ledere
 • Kurser i kollegial supervision/refleksion
 • Kommunikation (herunder meget omkring dialog, feedback og betydningen af forskellige feedback kulturer på arbejdspladser samt kommunikation som et ledelses og koordineringsredskab i organisationer).
 • Arbejdsmiljø, såvel generelt (herunder organisering og  MED- undervisning) som i relation til mere specifikke arbejdsmiljøproblemstillinger
 • Organisationsudvikling, teamdannelse, teamudvikling, tværfaglighed og gruppedynamikker.
 • Kompetenceudvikling, MUS og GRUS
 • Projekt om mellemlederes vilkår for ledelse.
 • Lederudviklingsforløb/lederuddannelse
 • Snitfladen mellem det faglige (teoretiske og ideelle) og den praktiske udførelse af arbejdet, samt de dilemmaer der spec. i omsorgsfagene kan være knyttet til snitfladerne.
 • Appreciative Inquiry
 • Den Motiverende samtale
 • De forskellige typer af arbejdsopgaver har hovedsageligt været løst som lokale procesforløb eller deltageraktive/procesorienterede kurser

Samarbejdspartnere og tidligere ansættelser

Psykolog

 • 2014 – Blom Søefeldt – Erhvervspsykologisk rådgivning
 • 2012 – PsyCare / HRCare
 • 2010 – COK. Underviser på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)
 • 2008 – VIA University College. Timeunderviser på eftervidereuddannelsen: Vejleder og supervisor indenfor sundhedsområdet.
 • 2007 –  Netværk Dansk Krisekorps
 • 2006: Selvstændig konsulent. Reflecta Erhvervspsykologi
 • 2005 – 2006: Konsulent Uddannelsesafdelingen, Århus Amt
 • 2001 – 2004: Arbejds- og organisationspsykolog ved Nordjyllands Amts BST

Sygeplejerske/sundhedsplejerske

 • 1993 – 2001: Skejby Sygehus, Pædiatriske afd. A3, 15 timer/uge.
 • 1993: Århus Kommune, vikar i Sundhedsplejen.
 • 1992: Randers Kommune, vikar i Sundhedsplejen.
 • 1990-1992: Skejby Sygehus, Hjertebørneafsnittet AS
 • 1988-1989: Århus Kommune Hjemmeplejen, områdekontor Viby.
 • 1987-1988: Århus Kommunehospital, Pædiatrisk afd. A.
 • 1986-1987: Ribe Amts Sygeplejeskole, vikar for sygeplejelærer.
 • 1985-1986: Varde Sygehus, Akut modtageafdeling.
 • 1982-1985: Århus Kommunehospital, Intensiv afd. N.
 • 1981-1982: Århus Kommunehospital, Neurologisk afd. F8.
 • 1979-1981: Åruss Kommunehospital, Radiumstationen afd. D3.

Pædagogisk erfaring

 • 1996-2000: Sygeplejeskolen i Århus, ekstern underviser i psykologi. Gennemsnitlig 20 timer pr. semester.
 • 1999: Sygeplejeskolen i Århus. Udarbejdelse af ny fagbeskrivelse og pensumtilrettelæggelse for faget psykologi i samarbejde med to af skolens ansatte.
 • 1999: Fysio- og ergoterapeutskolen i Ålborg, undervisning i arbejdspsykologi. I alt 12 timer.
 • 1997: Sygeplejeskolen i Århus, A jour førende kursus i grundlæggende sygepleje, tema: teori og bearbejdning af temaerne stress og coping. I alt 12 timer.
 • 1985 -1986: Ribe Amts sygeplejeskole, timelærer i anatomi/fysiologi.

Frivilligt arbejde

 • 2019: Mægler i KFUK social arbejde
 • 2002-2003: Initiativtager til etablering af Nordjysk Arbejds- og Organisationspsykologisk Forum.
 • 1996-1998: Bestyrelsesmedlem i vuggestuen Brohaven, heraf 1 år som formand.
 • 1992-1995: Bestyrelsesmedlem i børnehaven Vorrevangen, heraf 1 år som formand.
 • 1987-1988: Forældrerådsmedlem i børnehaven “Norgesparken”.

Kurser 

2010
STOK Årsmøde 2010. Tema: Magtens fjæs
Narrativ konflikthåndtering. Gerald Monk.

2009
Narrativ praksis i organisationer”. workshop med Jill Freedman.
Organisationspsykologers etik” Organisationspsykologisk Årskursus 2009
I klinikken/ud af klinikken” v/Berith Bro. Dansk Krisekorps.
Narrativ terapi ‘level five’. Art Fisher. Narrativ praksis.

2008
Med individet på arbejde – udfordringer og muligheder i teori og praksis” Organisationspsykologisk årskursus 2008
De åbne og skjulte psykologiske spil i grupper og organisationer” v/Per Hulstrøm

2007
Hvem styrer – dig eller kunden?” Organisationspsykologisk Årskursus 2007

2004
Systemisk Master Class med Christine Oliver (Attractor)
“Intervention i organisationer med værdibaseret ledelse”  v/Anders Bilde Jacobsen. (Dansk  Psykolog Forening, temamøde i Selskab for BST-psykologer, Vest )
Workshop om Coaching – Teori og metode v/Ejnar Bryld.
“Psykologens arbejde med ledelse”, v/Erik Kjær, Right Kjær og Kjærulff. (Dansk Psykolog Forening, Årsmøde i Selskab for BST-psykologer )
Fyraftensmøde: Coaching i praksis” v/ Ejnar Bryld & Lisbeth Holt. Selskab for A/O psykologer

2003
Teamudviklingssamtaler (Attractor)
The Management of Change from Individual, to team, to Large Groups. Workshop med Peter Lang. (DISPUK)

2002
Mediation – løsningsfokuseret konfliktløsning. (Solution)
Temadag om Cafe-seminarer – en arbejdsform for store grupper, der vil lære ved hjælp af  hinanden. (Dansk Psykolog Forening, Selskab for BST-psykologer Vest)
Temadag om Appreciative Inquiry (Lederforum Social- og sundhedssektoren)
Introduktionsuddannelse for nye BST-ansatte. (BST-foreningen)
Reteaming – løsningsfokuseret arbejde med grupper og teams. (Solution)

2001
BST-psykologens kompetencer. (Dansk Psykolog Forening, Selskab for BST-psykologer Vest)

2000
Konference om Læring og kompetenceudvikling på jobbet. Ringkøbing Amt

1998
Progressive og regressive gruppeprocesser. FAPIA.

1989
Børn og opvækst.(Folkeuniversitetet i Århus).

1988
Foredragsrække om smerter (DSR).
Menneskesyn – etik og forebyggende sundhedsarbejde. (DSH).