Som noget nyt tilbyder Reflecta Erhvervspsykologi filosofisk vejledning. Filosofisk vejledning kan være individuelle forløb, rettet mod dine personlige behov for at lære at filosofere over særlige emner inden for din praksis eller i dit personlige liv. Den filosofiske vejledning målrettets dine personlige professionserfaringer og problematikker.

Der kan også tilbydes forløb med filosofisk vejledning af grupper på 5-7 personer, det kan være medarbejdere, mellemledere, ledere eller andre der gennem etablering af og indføring i mestring af den Sokratiske dialog ønsker en praksisnær filosofisk professionsvejledning.

Den Filosofiske vejledning og etablering af Sokratiske dialoggrupper, tilbydes i samarbejde med filosof, overlæge, Mogens K. Skadborg der tillige har en master i Etik og Værdier i Organisationer (MEVO). Derudover har Mogens K. Skadborg deltaget i kurser og taget eksaminer ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Filosofisk vejedning og praktsik kundskab i professionsuddannelse og kunsulentarbejde. Mogens K. Skadborg er associeret medlem af Dansk Selskab for Filosofisk Praksis.