Min masterafhandling handler om Børns konfliktforståelse.

Kæmpe-stort tak til de 22 5. klasse folkeskoleelever jeg havde den fantastiske og inspirerende oplevelse at interviewe.

Helt centralt peger undersøgelsen på, at reparation af relationen – ’at blive gode venner igen’ er særdeles vigtigt for børnene. Med afsæt i en forståelse af, at lurende konflikter skaber spændinger i og imellem børnene kan manglende reparation af relationer få indflydelse på deres muligheder for trivsel, sociale udvikling og faglige læring. Sidst men ikke mindst skaber de en erfaring med håndtering af konflikter som kan få stor indflydelse på deres fremadrettede forståelse af og tilgang til at håndtere konflikter.

Samtalerne med børnene giver et billede af, at nok snakker de om ’rigtigt’ og ’forkert’ men grundlæggende er de mere optaget af at reparere og genskabe relationerne end at få ret – hvordan har vi det som voksne med den del? Er vi mon mere parate til at risikere den gode relation for at få ret?

Næste gang en lille fortælling om retfærdighed…..