Mægling

  • Hvordan kommer vi bedst videre med samarbejdet efter skilsmissen? – hvordan gør vi det bedste for børnene?
  • Hvad gør jeg med vreden, sorgen og alle de andre følelser?
  • Hvordan kommer jeg igen på talefod med min familie, min veninde eller min nabo?

Konflikter er et vilkår hvor mennesker mødes – men uløste konflikter er belastende både for parterne og deres omgivelser.

Skilsmisser er præget af brud i nære relationer og indeholder mange følelser og spændinger, der kan udfordre og vanskeliggøre samarbejde om f.eks. børnene.

Uanset om det er konflikter i familien, mellem venner eller mellem naboer, er dialog mellem parterne en central del af processen. Dialogen giver mulighed for, at opleve sig hørt og forstået for sit eget perspektiv, men også at give sig selv lov til at høre og anerkende, at den andens perspektiv er anderledes.

Reflecta tilbyder

  • Mægling mellem de relevante parter i konflikten.
  • Undersøgelse af om mægling er relevant – frivillig deltagelse.
  • Indblik i børnenes behov i en skilsmisseproces.