Konflikthåndtering på arbejdspladsen

  • Hvad gør vi når samarbejdet går i hårknude?
  • Hvordan kommer vi videre på en god og acceptabel måde for de implicerede parter?
  • Hvordan forebygger vi at f.eks. faglige uenigheder fremover udvikler sig til negative konflikter?
  • Hvordan håndterer vi vanskeligt og konfliktfyldt samarbejde med borgere og pårørende?

Konflikter er en del af hverdagen i alle sammenhænge hvor mennesker skal noget sammen – også på arbejdspladserne.

Men konflikter skal ses og håndteres for ikke at påvirke arbejdsklimaet negativt.

Reflecta tilbyder

  • Mægling og hjælp til opløsning af eksisterende konflikter.
  • Sparring til ledere der vil udvikle deres kompetencer til selv at håndtere konflikter i organisationen.
  • Kurser for medarbejdergrupper og organisationer med henblik på at opnå indsigt i konfliktens dynamik og redskaber til at håndtere dem i dagligdagen.
  • Sparring til håndtering af konflikten
  • Facilitering af dialog mellem den/de professionelle og borger/pårørende