Kommunikation og feedback

  • Hvorfor bliver jeg til tider misforstået – selv når min informationen var klar og entydig?
  • Hvordan minimerer vi uformel kommunikation og sladder?
  • Hvad er feedback og hvordan giver jeg konstruktiv feedback på en ordentlig måde?
  • Kniber det med tillidsforholdene?

Kommunikation og feedback er to centrale og betydningsfulde daglige arbejdsredskaber i forhold til at skabe en velfungerende organisation.

Hensigtsmæssige kommunikationsmønstre og en ordentlig feedbackkultur understøtter personlig og faglig udvikling og et godt samarbejde. Det giver og fordrer tillid og tryghed hvorved negative konflikter undgås.

Konsulenthjælp:

  • Procesdage med fælles dialoger og refleksion over hvordan I skal udvikle jeres kommunikation, så den øger handlemulighederne, koordinerer jeres handlinger bedst muligt, og dermed bidrager til at skabe en mere velfungerende organisation.
  • Coaching af ledere og ledergrupper der gerne vil udvikle egne kommunikative kompetencer, holde en udviklingsproces i medarbejdergruppen i gang eller udvikle ledergruppen som en helhed.
  • Undervisningsseancer der kan give input og inspiration til selv at videreudvikle kommunikation og feedback i organisationen.