Forandringsprocesser og fusioner

  • Kan vi ikke bare lade den ene arbejdsplads ”flytte ind” hos den anden?
  • Hvordan får vi det bedste med fra hver af de oprindelige kulturer?
  • Hvordan får vi sagt ordentlig farvel til det arbejdsfællesskab der var?
  • Hvad er det for forestillinger vi har om de andre? – og dermed også os selv.

Vi reagerer meget forskelligt på forandringer – både som personer og for den enkelte på forskellige tidspunkter. Til tider er det spændende og udfordrende til andre tider belastende og uoverskueligt.
Fælles for os alle er det dog, at forandringsprocesser i en eller anden grad gør de eksistentielle temaer aktuelle.

At skabe den bedst mulige forandringsproces indebærer, at man – hele tiden med opgaveløsningen i fokus – anerkender forskelligheden og håndterer processen med etablering af nye relationer både mellem medarbejdere og mellem ledere og medarbejdere.

tilbyder:

  • Ledersparring til planlægning, afvikling og opsamling af en forandringsproces fx. I forbindelse med fusioner, udvidelse af stabe, nye arbejdsområder og andre nyskabelser der kræver omstilling.
  • Hjælp til i fællesskab at sige farvel til det der var.
  • Som det første skridt på vejen til at skabe et nyt arbejdsfællesskab og arbejdskultur etableres udviklingsdialoger, med undersøgelse og dialog om:
  • Hvad fungerer allerbedst, og hvad er vigtigt at få med.
  • Hvilke håb og drømme har vi hver især for det nye.
  • Hvordan ser de allerede eksisterende gensidige forforståelser ud og hvilke alternative forståelse kunne der tænkes at være.